MPI 硅光探针台系统

手动探针台 高功率探针台 MPI TS150-HP...

TS2000-SE-自动探针台系统

半自动探针台 TS2000 高低温探针台

MPI TS200-SE Probe System

MPI TS150-THZ 太赫兹 毫米波Prob...

MPI TS150, TS200 & TS...

MPI RF Calibration Substr...

MORE

南京宇微系统集成有限公司

手机:13728761743

电话:025-52767811

邮箱:xch@m-test.cn

地点:南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心02幢902室(江宁开发区)